Chính sách bán hàng The Sailing Bay Hòn Thơm (Commercial Villa + Boutique Hotel)

Chính sách bán hàng The Sailing Bay được đánh giá vượt trội trên thị trường, hỗ trợ tối đa để nhà đầu tư tính toán dòng tiền và triển khai kinh doanh ngay khi nhận bàn giao.

Chính sách bán hàng The Sailing Bay áp dụng vay ngân hàng

Khách hàng lựa chọn chính sách vay ngân hàng chỉ cần bỏ 10% vốn tự có, phía ngân hàng hỗ trợ lên đến 70%, hỗ trợ lãi suất 0% trong 30 tháng, miễn phí trả nợ trước hạn, ân hạn nợ gốc lên đến 40 tháng.

Chính sách bán hàng The Sailing Bay Hòn Thơm

Chính sách ưu đãi hấp dẫn The Sailing Bay

Nếu khách hàng thanh toán bằng vốn tự có sẽ được chiết khấu 12%, hưởng ưu đãi lãi suất thanh toán sớm 10%/năm, khách hàng thân thiết SOL được chiết khấu 1%. Đặc biệt miễn phí quản lý trong 3 năm.

Chính sách ưu đãi The Sailing Bay Hòn Thơm

Hai chính sách khủng cập nhật mới nhất từ CĐT Sun Group

Boutique Hotel

Đối với Boutique Hotel, sản phẩm “may đo” dành cho từng CSH. CĐT sẽ thiết kế và lấy ý kiến của khách hàng cho vị trí khách đã mua, điều chỉnh theo nhu cầu kinh doanh của khách. Đảm bảo nguyên tắc phù hợp kiến trúc toàn khu và phù hợp quy hoạch. Giá không đổi.

Commercial Villa

Đối với commercial villa không phải trực diện biển: CĐT hỗ trợ chi trả thay 10 triệu/m2 sàn xây dựng khi khách hàng chọn gói hoàn thiện do CĐT giới thiệu và thi công hoàn thiện trong vòng 6 tháng kể từ ngày nhận bàn giao.
Các căn hoàn thiện quá 6 tháng và trong vòng 12 tháng thì nhận gói chính sách 5 triệu đồng/m2 sàn như shophouse phong cách Santorini thuộc The Santo Port.

**Biên bản Chính thức của CĐT Sun Group

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HON THOM PARADISE ISLAND (THE SAILING BAY)

Mã số: CSBH 02v1/TSB/SPG/05-2022
Áp dụng từ ngày 01/05/2022 đến 30/06/2022
S-Land giữ quyền thay đổi CS mà không cần báo trước

I. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

1. Khách Hàng không sử dụng ưu đãi hỗ trợ lãi suất vay Ngân hàng

1.1 Khách Hàng hưởng Chiết khấu (CK) 12% (trừ trực tiếp vào Giá Bán Bất động sản chưa bao gồm
thuế GTGT và Phí bảo trì (PBT)) tại VBTT
1.2 Tiến độ thanh toán:

ĐỢT THANH TOÁN  SỐ TIỀN THANH TOÁN  TIẾN ĐỘ/ THỜI HẠN
1 Ký Văn Bản Thỏa Thuận (VBTT)

Thanh toán lần 1

1.000.000.000 VNĐ Tại thời điểm ký VBTT
2 Thanh toán lần 2 10% Giá Bán Bất động sản (gồm thuế GTGT đã bao gồm tiền thanh toán lần 1 là 1.000.000.000 VNĐ) Ngày thứ 15 kể từ ngày ký ghi trên VBTT
3 Thanh toán lần 3 10% Giá Bán Bất động sản (gồm thuế GTGT) Ngày thứ 45 kể từ ngày ký ghi trên VBTT
4 Thanh toán lần 4 10% Giá Bán Bất động sản (gồm thuế GTGT) Ngày thứ 75 kể từ ngày ký ghi trên VBTT
5 Thanh toán lần 5 10% Giá Bán Bất động sản (gồm thuế GTGT) Ngày 15/12/2022
6 Thanh toán lần 6 10% Giá Bán Bất động sản (gồm thuế GTGT) Ngày 15/03/2023
7 Thanh toán lần 7 10% Giá Bán Bất động sản (gồm thuế GTGT) Ngày 15/06/2023
8 Thanh toán lần 8 10% Giá Bán Bất động sản (gồm thuế GTGT) Ngày 15/09/2023
9 Thanh toán lần 9 25% Giá Bán Bất động sản (gồm thuế GTGT) và 100% PBT (*) Ngày 02/05/2024
10 Thanh toán lần 10 05% Giá Bán Bất động sản (gồm thuế GTGT) Theo Thông báo của S-Land
Giá trị Văn bản thỏa thuận: 100% Giá Bán Bất động sản gồm thuế GTGT và PBT
Thời điểm ký hợp đồng giao dịch theo thông báo của S-Land (dự kiến Tháng 6/2023)
(*) Phí Bảo trì (PBT) được tính tương đương 0,5% Giá Bán Bất động sản (chưa gồm thuế GTGT)

2. Khách hàng sử dụng ưu đãi hỗ trợ lãi suất vay Ngân hàng

2.1 Tiến độ thanh toán

ĐỢT THANH TOÁN  SỐ TIỀN THANH TOÁN  TIẾN ĐỘ/ THỜI HẠN
1 Ký Văn Bản Thỏa Thuận
Thanh toán lần 1
Khách hàng thanh toán
1.000.000.000 VNĐ Tại thời điểm ký VBTT
2 Thanh toán lần 2
Khách hàng thanh toán
10% Giá Bán Bất động sản (gồm
thuế GTGT đã bao gồm tiền thanh toán lần 1 là 1.000.000.000 VNĐ)
Ngày thứ 15 kể từ ngày ký ghi trên VBTT
3 Thanh toán lần 3
Ngân hàng giải ngân (*)
70% Giá Bán Bất động sản (gồm
thuế GTGT)
Trong vòng 45 ngày kể từ ngày ký ghi trên VBTT
4 Thanh toán lần 4
Khách hàng thanh toán
15% Giá bán Bất động sản (gồm
thuế GTGT) và 100% PBT (**)
Ngày 02/05/2024
5 Thanh toán lần 5
Khách hàng thanh toán
05% Giá bán Bất động sản (gồm
thuế GTGT)
Theo thông báo của S -Land
Giá trị Văn bản thỏa thuận: 100% Giá Bán Bất động sản gồm thuế GTGT và PBT
Thời điểm ký hợp đồng giao dịch theo thông báo của S-Land (dự kiến tháng 6/2023)
(*) Trường hợp Khách hàng không vay đến 70% Giá Bán Bất động sản gồm thuế
GTGT, tại đợt thanh toán lần 3 KH sẽ bổ sung vốn tự có để đủ 70% Giá bán Bất động sản gồm thuế
GTGT
(**) Phí Bảo trì (PBT) được tính tương đương 0,5% Giá Bán Bất động sản (chưa gồm thuế GTGT)

2.2 Chính sách ưu đãi Hỗ trợ lãi suất vay Ngân hàng

Ngân hàng Theo chỉ định của S-Land
Mức cho vay Tối đa 70% Giá Bán Bất động sản (gồm thuế GTGT)
Mức hỗ trợ lãi suất Tối đa 70% Giá Bán Bất động sản (gồm thuế GTGT)
Thời gian hỗ trợ lãi suất tối đa Lên đến 30 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên của Ngân hàng
nhưng không muộn hơn:
Ngày 14/01/2025 (đối với các căn ký VBTT tháng 5/2022)
Ngày 13/02/2025 (đối với các căn ký VBTT tháng 6/2022)
Lãi suất trong thời gian hỗ trợ 0%
Thời gian ân hạn nợ gốc tối đa (kể
từ ngày giải ngân đầu tiên của ngân
hàng)
Lên đến 40 tháng (*)
Phí trả nợ trước hạn Miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian Hỗ trợ lãi suất
Lãi suất các tháng tiếp theo Lãi suất cơ sở + biên độ theo quy định của Ngân Hàng từng thời kỳ

(*): thời gian ân hạn nợ gốc: sau thời gian hỗ trợ lãi suất sẽ theo ưu đãi của các Ngân hàng.

  • Thời gian vay: tùy theo ưu đãi của các Ngân hàng.
  •  Khách Hàng liên hệ trực tiếp với Ngân hàng cho vay về thủ tục, điều kiện vay, mức cho vay tối đa và các chính sách vay cụ thể
  • Việc nhận tài sản thế chấp đảm bảo tuân thủ theo các quy định của Ngân hàng cho vay và các quy định pháp luật hiện hành.
  • Khách Hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện cho vay của Ngân hàng.

II. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THANH TOÁN SỚM

1. Khách Hàng thanh toán sớm so với tiến độ quy định của Sland được nêu ở mục I.1, I.2 bằng vốn tự có (không trùng với khoản vay ngân hàng được Sland hỗ trợ lãi suất) sẽ được hưởng mức ưu đãi lãi suất 10%/năm tính trên số tiền và số ngày thanh toán trước hạn cho các khoản thanh toán ít nhất 10 ngày trước ngày đến hạn của từng đợt thanh toán.

– Khoản lãi thanh toán sớm này sẽ được tính toán và hoàn trả/bù trừ Khách Hàng tại thời điểm thanh lý
VBTT. Trường hợp Khách hàng ký lên HĐMB thì khoản lãi thanh toán sớm này sẽ được giảm trừ vào
giá trị thanh toán của các lần thanh toán tiếp.

– Khách Hàng cá nhân sẽ nhận khoản lãi này sau khi S-Land/CĐT đã trừ thuế TNCN

III. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG GIAO DỊCH THEO THÁNG

Điều kiện:
(i) Không sử dụng ưu đãi hỗ trợ lãi suất của S-Land
(ii) Áp dụng có điều kiện theo Thông báo của S-Land tại từng thời điểm

Thời điểm áp dụng  Mức chiết khấu (*)
Tháng 5/2022 8,6%
Tháng 6/2022 8,0%

(*): Chiết khấu trực tiếp vào Giá Bán Bất động sản chưa gồm thuế GTGT và PBT tại VBTT
Lưu ý: S-Land có quyền thay đổi mức chiết khấu mà không cần Thông báo trước

IV. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VỀ GÓI DỊCH VỤ QUẢN LÝ

GÓI DỊCH VỤ  MÔ TẢ  THỜI GIAN SỬ DỤNG
Miễn phí Dịch Vụ Quản Lý Dịch Vụ Quản Lý Bất động sản (không bao gồm các chi phí liên quan đến dịch vụ phải trả cho bên
thứ 3) (*)
03 năm (tính từ ngày nhận Bàn giao Bất động sản)

(*): Không gồm các chi phí liên quan đến dịch vụ phải trả cho bên thứ 3 như: dịch vụ giá trị gia tăng, trông xe, điện, nước, thu gom rác thải, thông tin liên lạc, truyền hình cáp…của từng Bất động sản, các chi phí dịch vụ này sẽ theo đơn giá thực tế và theo quy định được ban hành của bên thứ 3 (Ban Quản lý/hoặc Công ty Quản Lý) tùy từng thời điểm.

V. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG  CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
Khách Hàng là cá nhân/công ty/hoặc đại điện pháp luật của công ty sở hữu bất động sản khác tại các dự án của Sun Group (không áp dụng bất động sản giao dịch qua Sunland) dưới hình thức Hợp đồng mua bán/Hợp đồng chuyển nhượng/Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (“Chủ sở hữu”) và vợ/chồng/con ruột/con dâu/con rể/tứ thân phụ mẫu của Chủ Sở Hữu. Chiết khấu ngay 1% trên Giá Bán Bất
động sản chưa gồm thuế GTGT và PBT tại thời điểm ký Hợp đồng giao dịch

VI. TẶNG GÓI HOÀN THIỆN BẤT ĐỘNG SẢN VỀ Ở/KINH DOANH SỚM

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG  CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
Lựa chọn 1 trong 2 ưu đãi sau
Hoàn thiện Bất động sản về ở/kinh doanh sớm theo gói hoàn thiện của CĐT (CĐT đưa ra các gói chi phí, tiêu chuẩn hoàn thiện và chỉ định đơn vị thi công) 1. Quà tặng Đồng hành:
Tặng 10 triệu đồng/m2 sàn xây dựng: hoàn thiện trong vòng 6 tháng kể từ ngày nhận bàn giao.
(Chỉ áp dụng đối với Commercial villa không sát biển)
Tặng 05 triệu đồng/m2 sàn xây dựng: hoàn thiện trong vòng 12 tháng kể từ ngày nhận bàn giao.
Khách Hàng ký Hợp đồng thi công (trừ trực tiếp vào lần thanh toán cuối cùng của Hợp đồng Thi công)
Hoàn thiện Bất động sản về ở/kinh doanh sớm trong vòng 12 tháng kể từ ngày nhận bàn giao
(Khách Hàng tự lựa chọn đơn vị thi công theo nhu cầu, chịu thuế TNCN và các chi phí khác nếu có)
2. Quà tặng Tân Gia: Tặng 5 triệu đồng/m2 sàn xây dựng tại thời điểm nghiệm thu hoàn thiện nội thất Bất động sản.

 

Commercial Villa biệt thự thương mại cao cấp kết nối trực tiếp Bãi Trào

Chính sách bán hàng The Sailing khủng mới được CĐT Sun Group công bố đã góp đà thúc đẩy các BĐS thương mại cao cấp tại đảo Thiên Đường Hòn Thơm trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Cả thị trường BĐS ba miền đều đang dậy sóng và cơ hội chỉ đến với nhà đầu tư sành sỏi biết chớp thời cơ nhanh nhất.

Tìm hiểu thêm:

>> Commercial Villa biệt thự Bãi Trào

>> Đón đầu cơ hội đầu tư Boutique Hotel Hon Thom

5/5 - (1 bình chọn)
   

Cùng chuyên mục

   
096.775.8686