Hệ số điều chỉnh giá đất Phú Quốc mới nhất năm 2021

Theo quy định hệ số điều chỉnh giá đất Phú Quốc 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, giá đất tại khu đô thị và nông thôn cùng nhiều khu đất trong trường hợp ngoại lệ sẽ có hệ số tăng khác nhau.

1. Hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trường hợp nào?

1. Đối với các thửa đất hoặc khu đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng (tính theo giá đất trong Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành), áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất để:

a) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần. diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá
nhân. Tính tiền thuê: đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.

b) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đâu giá quyền. sử dụng đất; công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyên mục đích sử dụng đất mà phải nộp tiền sử dụng đất.

c) Tính tiền thuê đất đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

d) Tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cô phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử đụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; tính tiền thuê đất đối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước cỗ phân hóa được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

đ) Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài đang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm được chuyển sang thuê đất. trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuÊ và phải xác định lại giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định của Luật Đất đai.

e) Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại theo giá đất cụ thê, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định
trong dự án.

g) Xác định giá đất để làm giá khởi điểm để đầu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần
cho cả thời gian thuê.

2. Xác định giá đất để làm căn cứ tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền hàng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo.

3. Xác định giá đất để làm cơ sở xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm.

4. Xác định giá trị quyền sử dụng đất đề tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 101, khoản 4 Điều 102 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chỉ tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

5. Xác định giá đất để làm cơ sở tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất trong Khu kính tế Phú Quốc và Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao (trừ nội dung quy định lại điểm a, khoản 3; gạch đầu dòng thứ nhất, điểm b, khoản 4 Điều 4 Nghị định số 35/2017/NĐ-CP).

2. Hệ số điều chỉnh giá đất Phú Quốc

+ Đối với trường hợp đất được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân với phần diện tích đất ở vượt hạn mức thì hệ số giá đất tăng 1,1 (một phẩy một) lần giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

+ Khu vực đô thị có hệ số điều chỉnh giá đất tăng 1,50 lần

+ Khu vực nông thôn có hệ số điều chỉnh giá đất tăng 1,40 lần

Ngoài ra hệ số điều chỉnh giá đất được tính tăng thêm trong các trường hợp sau:

+ Trường hợp khu đất, thửa đất thực hiện nghĩa vụ tài chính có vị trí tiếp giáp từ 02 mặt tiên đường trở lên (đường có tên trong Bảng giá đất), thì hệ số điều chỉnh giá đất được tính tăng thêm 20% so với hệ số điều chỉnh giá đất quy định.
+ Khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất từ 5,0 đến dưới 10,0 lần thì hệ số điều chỉnh giá đất được tính tăng thêm 5% so với hệ số điều chỉnh giá đất.
+ Khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất từ 10,0 lần trở lên thì hệ số điều chỉnh giá đất được tính tăng thêm 10% so với hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Hillside Residence là khu căn hộ cao tầng nằm trong quỹ đất khan hiếm được cấp phép quy hoạch căn hộ
Hillside Residence là khu căn hộ cao tầng nằm trong quỹ đất khan hiếm được cấp phép quy hoạch căn hộ

Theo nhiều chuyên gia, thị trường có lúc thăng lúc trầm nhưng về dài hạn giá đất, giá nhà, giá bất động sản luôn gia tăng theo thời gian đặc biệt thành phố Phú Quốc được định hướng phát triển mũi nhọn kinh tế du lịch và đang lên ngôi hấp dẫn khách du lịch nhất nhì không chỉ trong nước mà còn quốc tế. Theo Quyết định 486 Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng đảo tầm nhìn 2030, Phú Quốc sẽ đón luồng cư dân về đảo quy mô dân số dự kiến tại các điểm điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 51.500 người, tăng 42.500 người so với Quy hoạch chung đã được phê duyệt. Dân số tăng kéo theo nhu cầu sử dụng đất, căn hộ để ở và sinh hoạt ngày càng cao, người tăng mà đất không nở chính là yếu tố tất yếu dẫn tới tăng giá. Đồng thời giữa lúc thị trường nhiều biến động như hiện nay, bất động sản là kênh tích lũy tài sản bền vững và tạo ra giá trị gia tăng theo thời gian được các nhà đầu tư dài hạn ưu tiên lựa chọn nên giá bất động sản sẽ ngày càng cao.

Tìm hiểu thêm:

>> Căn hộ sở hữu lâu dài view biển Sun Grand City Hillside Residence

>> Shophouse The Center Địa Trung Hải Phú Quốc

5/5 - (1 bình chọn)
   

Cùng chuyên mục

   
096.775.8686